Lidmaatschap

Voor het verkrijgen van een ligplaats bij onze vereniging kun je het beste contact opnemen met de havenmeester. Hij is vrijwel elke dag in de loop van de middag aanwezig op de jachthaven. Hij kan je vertellen of er ligplaatsen vrij zijn of dat er een wachtlijst is en hoe lang deze eventueel is. Over het algemeen komen er gedurende het seizoen ligplaatsen vrij. Ook weet de havenmeester of er boten te koop zijn.

Vereniging:
WsV Buitenlust is geen commerciële jachthaven maar een vereniging. Voor het verkrijgen van een ligplaats is het lidmaatschap vereist. Dit geldt overigens voor vrijwel alle jachthavens de regio. Op de website vind je de statuten en reglementen van onze vereniging. Daarin staan de rechten en plichten. Bij aanvang van een lidmaatschap is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Hiermee krijg je toegang tot al onze faciliteiten zoals de kantine, douches en toiletten, de werkplaats, zomer en winterstalling voor uw boot en kunt u deelnemen aan de activiteiten en festiviteiten. Daarnaast betaal je als lid ieder jaar contributie en en een bedrag voor de huur van je box.

Verplichtingen:
Ieder lid is verplicht 2x per jaar deel te nemen aan de werkbeurten. Bij het te water laten en op de kant zetten van je boot ben je als lid verplicht aanwezig te zijn.  Je bent als lid verplicht ervoor te zorgen dat je boot in goede en toonbare staat verkeerd. Op het terrein en in de kantine gelden strikte regels welke je kunt nalezen in de statuten en reglementen welke je op deze site kunt vinden onder het kopje formulieren of via deze link: Formulieren